Sistemin Mali Yapısı

Birlikte Büyümek için hasılat paylaşım Modeli

randımanconsulting kendisiyle çalışmayı arzu eden çözüm ortaklarıyla aynı ilkeleri ve yaklaşımı paylaşmak istemektedir. Birlikte büyümeyi desteklemek amacıyla çözüm ortaklarına süreskli ve güçlü bir hasılat paylaşımı modeli, denetim grubu desteği, uzmanlık alanları ve seviyesine göre eğitim ve geliştirme desteği, daha bir çok farklı yaklaşımı içeren bir stratejik program önermektedir.

çözüm ortağı standart bir çözüm ortaklığı sözleşmesi ile randımanconsulting ağ ve sistemine girer.

Sisteme giriş herhangi bir ücrete tabi değildir. randımanconsulting ve çözüm ortakları; randımanconsulting GROUP oluşumunu üyelik sistemi ile tamamlar. Bu ağ sisteminde üye çözüm ortakları ile randımanconsulting arasında ve çözüm ortaklarının kendi aralarında asla komisyon, prim, komisyon hesabı ve komisyon alınması veya verilmesi söz konusu olamaz. Sistemin mali yapısı sadece aşağıda açıklanan üyelik ve hasılat paylaşımından ibarettir. Sistemin masraflarını karşılaması ve çalışması için çözüm ortaklığı Üyelik Aidatı ödenmektedir. Yıllık olarak belirlenen bu aidat tutarının, çözüm ortağının sistemden alacağı yararın ve maddi kazancın altında olmasına dikkat edilerek; yıllık toplamda aidatın çok üzerinde bir çözüm ortağı geliri hedeflenmektedir. Aidat ödeme yükümlülüğü; çözüm ortaklığı sözleşmesinin imza altına alındığı tarihi takip eden yılın Mart ayında RANDIMAN YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM AŞ nin faturası ile başlayacak ve sistemde kalınan her yıl devam edecektir. Üyelik aidatı tutarları yıllar itibariyle randımanconsulting tarafından belirlenecektir. Üyelik aidatının ödemesi faturanın düzenlendiği ay yapılır. Üyelik aidatı bedeli faturasının düzenlendiği ay; aşağıda belirlenen hasılat paylaşımından kaynaklanan çözüm ortağı alacağı tahakkuk etmişse bundan mahsup edilir. Çözüm ortağının; üyelik sistemine referans yolu ile kazandıracağı her yeni üye, kendi üyelik aidatından yüzde on nispetinde indirim yapılmasına neden olur. Bu indirim yeni üye veya üyelerin sistemde kaldığı sürece geçerli olacaktır. çözüm ortaklığı sistemine on adet yeni üye kazandıran üye çözüm ortağının üyelik aidatı tutarı sıfır olacaktır. On adeti geçen sayıda üye kazandırılması durumunda ilave indirim söz konusu olmayacaktır.

çözüm ortaklarının kazançları ise hasılat paylaşımı modeli ile gerçekleşmektedir.

çözüm ortaklarının bulundukları lokasyon ve uzmanlık alan ve durumlarına göre randımanconsulting ’ten gelecek işler ile çözüm ortağı vasıtası ile randımanconsulting ’in yapacağı işlerin hasılatı, aşağıda açıklanan çerçevede paylaşılmaktadır. Paylaşım detayları çözüm ortaklığı sözleşmesinde yer almaktadır. Çözüm ortakları hali hazırda mevcut ve sözleşme tarihinden sonra aldığı kendi alanındaki işleri sistemden bağımsız olarak, herhangi bir maddi manevi yükümlülüğe girmeksizin yapmaya devam edeceği tabiidir. Sözleşme bu konuları bağlamamaktadır.

Çözüm ortakları konusuna giren iş ve hizmetler ile, bu hizmetlerden sağlanan hasılatın paylaşımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

randımanconsulting ’in çözüm ortağına sağladığı;

 • Defter tutma,
 • Beyanname düzenleme ve/veya kontrolü,
 • Şirket kurma, genel kurul,
 • Teşvik, indirim ve istisna uygulamaları takibi,
 • Uzlaşma,
 • Mali tablo düzenleme,
 • Vergi daireleri, SGK gibi kamu kurumlarında mükelleflerin işlemlerinin takibi gibi konularda,

işin toplam bedelinin hasılat paylaşımı;

 • %90
  Çözüm Ortağı
 • %10
  randımanconsulting

çözüm ortağının randımanconsulting ’e yaptırdığı;

 • Vergi denetimi ve tam tasdik uygulaması ve raporlaması,
 • Danışmanlık,
 • Vergi dava dilekçesi ve dava takibi,
 • Uzlaşma konularında,

işin toplam bedelinin hasılat paylaşımı;

 • %40
  Çözüm Ortağı
 • %60
  randımanconsulting
 • KDV İadesi tasdik raporu çalışması,
 • Bağımsız denetim ve raporlaması konularında,

işin toplam bedelinin hasılat paylaşımı;

 • %25
  Çözüm Ortağı
 • %75
  randımanconsulting

olarak belirlenmiştir.

Hasılatı, işi fiilen veya ağırlıklı olarak yapan taraf müşteriye fatura veya serbest meslek makbuzu ile sağlayacak, paylaşım faturanın veya serbest makbuzunun düzenlendiği aynı ay belge karşılığı tahakkuk ettirilecek, müşterinin ödeme yaptığı ay ise bu ortaklık içinde tahsil veya tediye olunacaktır.

Sistemde paylaşım süreklilik arz etmektedir. Örneğin; her ay fatura düzenlenmesi gereken Tam Tasdik işinde paylaşım işin yapıldığı yıllar boyunca her ay düzenli olarak yapılacaktır.

Hasılat paylaşımında tereddüt edilen konularda yukarda belirtilen konuların hangisine çoğunlukla giriyorsa o konunun oranı ile paylaşım gerçekleşecek, sözleşmede belirlenen hiçbir konuya girmeyen işlerin hasılat oranları randımanconsulting ile çözüm ortağı arasında karşılıklı olarak, her iki tarafın yazılı kabulü ile tespit edilecektir.

Sistemde tarafların maddi kazançlarının artması, sisteme kaliteli, katma değeri yüksek ve devamlılık arz eden işlerin kazandırılması ile mümkündür.

Bu durumu tesis etmek için;

 • karşılıklı maddi menfaatlerin oluşması ve kazançların sürekliliğini temin etmek amacıyla pazarlama faaliyetlerini devamlı sürdürmek,
 • işleri; müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde ve sistemde maddi olarak, tarafları mağdur etmeden sürdürülebilecek minimum düzeyde hizmet fiyatı tespit edilerek yapmak,

her zaman hedefimiz olacaktır. Fiyat tespitinde asgari ücret tarifeleri ve etik kurallar daima göz önünde bulundurulacaktır.