Çözüm Ortakları Hakları

randımanconsulting ’in;

  • Markasını kullanmak,
  • Tabelasını kullanmak,
  • Her türlü yazışma kağıdında ve kartvizitlerde logosunu kullanmak,
  • İlgili mevzuatların belirlediği ölçülerde ortaklık oluşturmadan ve uzmanlık alanları dahilinde, geniş anlamda denetim ve danışmanlık işlerini birlikte yapmak,
  • Sistemin getirdiği işlerin hasılatını Çözüm Ortaklığı Sözleşmesinde kararlaştırılan oranlarda paylaşmak,

çözüm ortaklarının temel haklarını oluşturmaktadır.


  • Bu bir ağ sistemidir ve kurallar ve standartlardan oluşmaktadır. Yüksek bilgi ve tecrübe paylaşımı, müşteri memnuniyeti,güven, uzmanlık, izleme ve kontrol, beklentilerin karşılanması, etik değerlere saygı kuralları oluşturmakta; bu kurallar çerçevesinde oluşan ve işleyen nitelikli sistem karşılıklı olarak hakların teslim edilmesi esasına dayanmaktadır.

  • cozumortagihaklari