Hukuki Düzenleme, Mevzuata Uygunluk ve Etik

randımanconsulting çatısı altında çözüm ortaklığı oluşturmak, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir ortaklık değildir.Bu çatı, bilgi ve deneyimi paylaşmak, kaliteyi artırmak, kurumsal kimlik kazanmak amacı taşıyan bir güç birliğidir.Gerek randımanconsulting ile çözüm ortakları, gerekse çözüm ortaklarının kendi aralarında ortaklık ilişkisi olmayacaktır. Oluşturulan güç birliği kooperatif ruhu ile hareket eden, temelde meslek ifasını daha iyi koşullarda yapmayı hedef alan ticari olmayan bir oluşumdur.Bu oluşum, haksız rekabet yapmaz, yasalar ve meslek birlikleri kararlarına harfiyen uyar.


  • Etik, doğru ile yanlışı ayırarak doğruyu seçme ve ahlaklı davranma yoludur. Ahlaklı davranış da bireylerin toplum tarafından iyi, güzel ve doğru kabul ettikleri bir takım kurallara uygun davranmaktır. Mesleğin en önemli görevlerinden biri ilgili kişilere doğru ve güvenilir bilgiler sunmaktır. Sunulan finansal bilgiler doğru ve güvenilir değilse bu bilgileri kullananlar sağlıklı karar alamazlar ve muhasebe sisteminden beklenen fayda sağlanamaz. Mesleğin bilgi sunma işlevi göz önüne alındığında etik; meslek mensuplarınca kanunlara ve toplumun değer yargılarına uygun, güvenilir bilgilerin sunulmasıdır.Bu çerçevede, çözüm ortaklığı oluşumu yukarıdaki etik tanımı dışında asla hareket etmez.

    Sistem iş almak amacıyla reklam yapmaz. Çözüm ortaklarının, randımanconsulting oluşumuna dahil olduğunu işaret eden ibareler reklam amacını taşımaz. Günümüzde örnekleri çok yaygın olan uluslararası denetim firmaları ağına dahil olanların yapısından farklılık göstermez. Bu uluslararası denetim firmalarına üye olup, ortak olmadıkları halde logo ve tabelalarını sadece bu oluşuma ait olduğunu gösteren ve reklam amacı taşımayan şekilde kullanmaları ile aynı uygulamadır.


  • hukukiduzenleme

çözüm ortaklığı bir unvan değildir. Sadece sistemin kendi içinde bir tanımlama şeklidir.Üçüncü kişilere unvan olarak sunulmaz. randımanconsulting tescilli markası, çözüm ortaklarının kendi aralarında dahil oldukları kurumsal kimliği belirtmek için kullanılır.