Güncel Gelişmeler

 • Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. – 12.09.2017

  Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. – 12.09.2017 Tarih: 12/09/2017 Sayı: VUK-95/ 2017-8 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95 Konusu: Pişmanlık ve ıslah Tarihi: 12/09/2017 Sayısı: VUK-95/ 2017-8 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına […]

 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) – 18.08.2017

  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) – 18.08.2017 18 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30158 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye […]

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48) – 27.07.2017

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48) – 27.07.2017 27 Temmuz 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30136 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) 1. Amaç Bu Tebliğin amacı, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede […]

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) – 25.07.2017

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) – 25.07.2017 25 Temmuz 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30134 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 482) 1. Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi […]

 • 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. – 12.07.2017

  2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. – 12.07.2017 Tarih: 11/07/2017 Sayı: KVK-45 / 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi     : 11/07/2017 Sayısı    : KVK-45 / […]

 • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 30.06.2017

  Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 30.06.2017 30 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30110 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan […]

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) – 01.07.2017

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) – 01.07.2017 1 Temmuz 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30111 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 481) Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen […]

 • 7033 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 01.07.2017

  7033 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 01.07.2017 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630.htm

 • 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar – 30.06.2017

  2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar – 30.06.2017 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Karar Sayısı : 2017/10462 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/6/2017 tarihli ve 75504 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 19/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 19/6/2017 TARİHLİ VE 2017/10462 SAYILI […]

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) – 22.06.2017

  Güncel Gelişme Detayı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) – 22.06.2017 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 13) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan […]

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) – 09.06.2017

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) – 09.06.2017 9 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30091 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480) MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de […]

 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) – 09.06.2017

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) – 09.06.2017 9 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30091 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 298) MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir […]