Çözüm Ortakları Hakları

randımanconsulting ’in;
  • Markasını kullanmak,
  • Tabelasını kullanmak,
  • Her türlü yazışma kağıdında ve kartvizitlerde logosunu kullanmak,
  • İlgili mevzuatların belirlediği ölçülerde ortaklık oluşturmadan ve uzmanlık alanları
  • dahilinde, geniş anlamda denetim ve danışmanlık işlerini birlikte yapmak,
  • Sistemin getirdiği işlerin hasılatını Çözüm Ortaklığı Sözleşmesinde
  • kararlaştırılan oranlarda paylaşmak,
çözüm ortaklarının temel haklarını oluşturmaktadır.
Bu bir ağ sistemidir ve kurallar ve standartlardan oluşmaktadır. Yüksek bilgi ve tecrübe paylaşımı, müşteri memnuniyeti,güven, uzmanlık, izleme ve kontrol, beklentilerin karşılanması, etik değerlere saygı kuralları oluşturmakta; bu kurallar çerçevesinde oluşan ve işleyen nitelikli sistem  karşılıklı olarak hakların teslim edilmesi esasına dayanmaktadır.